WIĘCEJ ZDJĘĆ WKRÓTCE!!!!!!!

Sezon 2004:

26-27 czerwiec  -  Wrocław - otwarcie grodu

19-20 czerwiec -  I Wczesnośredniowieczny Festiwal w Świętochłowicach (gospodarz imprezy) 

Sezon 2003:

1-3 sierpień - Wolin

kwiecień - Święto Rękawki