Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć wraz z naszymi sojusznikami z Krakowa i Sanoka w otwarciu grodu wczesnośredniowiecznego we Wrocławskich Partynicach.