Nasza Drużyna nie jest jeszcze zbyt liczna, lecz z czasem urośniemy w siłę i będziemy stanowić liczącą siłę na południu...

Struktura drużyny przedstawia się następująco: władze tworzy rada wojów w której skład wchodzi: Mściwoj, Wojmir, Mirosław, Varg i Hakon - spośród rady wojów na czas wojny wybierany jest wódz (wojewoda, jarl). Młodym wojem jest Hlodver, mamy też 2 pachołków: Frosta i Mieszka. 

Córami Gromu są: Sulimira, Dobrosława, Sigrida, Jagoda. 

 

 

 

 

n              VARG              HAKON   MŚCIWOJ        WOJMIR

MIROSŁAW

      

       HLODVER (młody woj)

FROST, MIESZKO (pachołkowie)

 

           

                   SULIMIRA    DOBROSŁAWA   SIGRIDA     JAGODA