Drużyna            Wyprawy              Oferta

Dnia 20 października w MDK-u w Świętochlowicach przy ulicy Harceskiej 1 o godzinie 19.00 odbędzie się wielki NABÓR do naszej drużyny. Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY!

Witamy na Naszej stronie poświęconej w całości wczesnemu średniowieczu. Synowie Gromu to drużyna złożona z wojów zarówno słowiańskich jak i wikińskich. Idea stworzenia drużyny wojów powstała w Świętochłowicach i dlatego to miasto jest naszą siedzibą.

Jako drużyna staramy się odtwarzać kulturę i życie codzienne ludzi żyjących pomiędzy IX a XI wiekiem. Strój, ozdoby oraz średniowieczne uzbrojenie jest zgodne z okresem jaki odtwarzamy. Sezon 2004 już w pełni a my podróżujemy wraz z naszymi przyjaciółmi z "osi zła" by wsławić się w bitwach, piciu miodu i śpiewie...

By wprawić się w orężu trenujemy raz w tygodniu  w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Świętochłowicach przy ulicy Sudeckiej w każdą środę od godziny 18.00, gdzie gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy również "kołem" w MDK-u w Świętochłowicach. Jeśli ktoś chciałby skontaktować się z nami polecam wysłać e-gońca: wojmir9@op.pl